Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhurat nga paga, dietat, rimbursimi i shpenzimeve të telefonit, karburantit dhe nga komisionet, të përfituara nga statusi i Deputetit të Kuvendit të Shqipërisë janë në shumën 2 270 070 Lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, Znj. Eva Noka, të ardhura në vlerën 980 935 Lekë nga paga pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Shtesë 137 426.65 Lekë në gjendje e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë.
2) Gjendje të llogarisë ndihmëse të depozitës në një bankë të nivelit të dytë, 0 Lekë.
3) Gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 0 Euro.
4) Gjendje të llogarisë së pagës në një bankë të nivelit të dytë, 85 096.422 Lekë.
5) Kredi strehimi të marrë nga Enti i Banesave, për të cilën është likuiduar në vitin 2018 detyrimi në shumën 198 000 Lekë dhe gjendja e detyrimit të pashlyer në 31 Dhjetor është 3 135 000 Lekë.
6) Kredi bankare të marrë në vitin 2015 në shumën 30 000 Euro për blerje automjeti. Për vitin 2018 është shlyer detyrimi në shumën 2 534.74 Euro ndërsa detyrimi i pashlyer është 22 506.75 Euro.
7) Bashkëshortja, Znj. Eva Noka, gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 107 500.24 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 198 000 Lekë paguar principal dhe interesa të kredisë së strehimit të marrë nga Enti i Banesave.
2) Për vitin 2018 është shpenzuar shuma 2 534.74 Euro për shlyerjen e detyrimit të kredisë bankare të marrë në vitin 2015 në shumën 30 000 Euro për blerje automjeti.