Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhurat nga paga, dietat, rimbursimi i shpenzimeve të telefonit, karburantit dhe nga komisionet, të përfituara nga statusi i Deputetit të Kuvendit të Shqipërisë janë në shumën 2 270 070 Lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, Znj. Eva Noka, të ardhura në vlerën 980 935 Lekë nga paga pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Shtesë 137 426.65 Lekë në gjendje e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë.
2) Gjendje të llogarisë ndihmëse të depozitës në një bankë të nivelit të dytë, 0 Lekë.
3) Gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 0 Euro.
4) Gjendje të llogarisë së pagës në një bankë të nivelit të dytë, 85 096.422 Lekë.
5) Kredi strehimi të marrë nga Enti i Banesave, për të cilën është likuiduar në vitin 2018 detyrimi në shumën 198 000 Lekë dhe gjendja e detyrimit të pashlyer në 31 Dhjetor është 3 135 000 Lekë.
6) Kredi bankare të marrë në vitin 2015 në shumën 30 000 Euro për blerje automjeti. Për vitin 2018 është shlyer detyrimi në shumën 2 534.74 Euro ndërsa detyrimi i pashlyer është 22 506.75 Euro.
7) Bashkëshortja, Znj. Eva Noka, gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 107 500.24 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 198 000 Lekë paguar principal dhe interesa të kredisë së strehimit të marrë nga Enti i Banesave.
2) Për vitin 2018 është shpenzuar shuma 2 534.74 Euro për shlyerjen e detyrimit të kredisë bankare të marrë në vitin 2015 në shumën 30 000 Euro për blerje automjeti.