Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2015
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga në Kuvendin e Shqipërisë 2 431 949 (dy milion e katërqind e tridhjetë e një mijë e nëntëqind e dyzet e nëntë) lekë.
Incomes from Bonuses
Incomes from Advisor / Member of Boards
Incomes from bank interestsInteresa nga depozitat 271 526 lekë.
Incomes from Rent
Incomes from Businesses and Entrepreneurship
Incomes from Shares
Incomes from Publications and Copyright
Incomes from Heritage Rights
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja zonja Eva Noka paga punësim pranë Fakultetit të Shkencave 734 069 lekë
Payments received for obligations from third parties
1) Përfituar nga shitja e një automjeti 7 000 euro.
2) përfituar nga shitja e një garazhi të pa hipotekuar 1 000 000 lekë.
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1)Gjendje llogari rrjedhëse 17 021 lekë.
2) gjendje depozitë 3 010 984 lekë.
3) gjendje depozitë 1 648 425 lekë.
4) Eva Noka Llogari rrjedhëse 150 700 lekë.