Treasury Transactions - Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535)

Kategori Shpenzimesh - Total: 415


Kodi Kategori Shpenzimi Transaksione 2014 Transaksione 2015-2016
6044003 Transferta per shoqerite e invalideve te luftes Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6044004 Transferta per shoqerite e invalideve te punes Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6044001 Transferta per shoqerite e jetimeve Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6044002 Transferta per shoqerite e te verberve Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6063100 Transferta per shpronsimin per interes publik te pronareve te pasurive te pa lujteshme Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6061006 Transferte per mbulimin e perqindjeve te normave te interesave bankare Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7030100 TVSH mbi mallrat dhe sherbimet brenda vendit Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7030200 TVSH mbi mallrat e importuara Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6024100 Udhetim i brendshem Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6024200 Udhetim jashte shtetit Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6022002 Uje Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6021001 Uniforma dhe veshje te tjera speciale Treasury 2014 Treasury 2015-2016
0000000 Unspecified Treasury 2014 Treasury 2015-2016
5800610 Xhirime brendshme per veprime me llogarite speciale- Per shpronesimet,kompesimi pronave,te perndjekurit Treasury 2014 Treasury 2015-2016
5800888 Xhirime brendshme, per diferencat e rakordimeve nga vitet e meparshme Treasury 2014 Treasury 2015-2016