Treasury Transactions - Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535)

Kategori Shpenzimesh - Total: 415


Kodi Kategori Shpenzimi Transaksione 2014 Transaksione 2015-2016
2312109 Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksionin e aeroporteve Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2312108 Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksionin e porteve Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2312107 Shpenz. per rritjen e AQT - konvikte nxenesish e studentesh Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2312112 Shpenz. per rritjen e AQT - krijim fondi biblioteke Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2311200 Shpenz. per rritjen e AQT - kullota Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2312113 Shpenz. per rritjen e AQT - lulishtet Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2315120 Shpenz. per rritjen e AQT - makina Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2314220 Shpenz. per rritjen e AQT - makineri dhe pajisje per minierat Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2314180 Shpenz. per rritjen e AQT - makineri printimi dhe grafimi Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2314320 Shpenz. per rritjen e AQT - mjete dhe pajisje te tjera teknik Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2315160 Shpenz. per rritjen e AQT - mjete kunder zjarrit Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2315170 Shpenz. per rritjen e AQT - mjete policore Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2315210 Shpenz. per rritjen e AQT - mjete te tjera Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2315110 Shpenz. per rritjen e AQT - motor├žikleta Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2312101 Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa administrative Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2312102 Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa rezidenciale Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2312105 Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa shendetesore Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2312103 Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa shkollore Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2312104 Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa social-kulturore Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2312106 Shpenz. per rritjen e AQT - ndertime te mbrojtjes civile Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2312116 Shpenz. per rritjen e AQT - ndertimin e mureve rrethuese Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2312111 Shpenz. per rritjen e AQT - objekte arti Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2312110 Shpenz. per rritjen e AQT - objekte me vlere historike Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2314120 Shpenz. per rritjen e AQT - orendi dhe pajisje mence Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2318100 Shpenz. per rritjen e AQT - orendi zyre Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2314210 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje agrikulturore Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2314290 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje audio-vizuale Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2314200 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje dhe instalime portuale (per portet) Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2314170 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje dhe instalimi i kondicionereve Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2314140 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje dhe instrumente laboratorike Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2314240 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje dhe makineri per konstrukione ( ndertime) Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2314230 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje dhe makineri per kopshtarine Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2314110 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje dhe shpenzimet instaluese te telekomunikacionit Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2318600 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje kompjuteri Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2314150 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje mjekesore dhe spitalore Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2314260 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje pastrimi per rruget Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2314190 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje per kontrollin e trafikut Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2314250 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje per mbrojtjen ndaj zjarrit Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2314270 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje per policine Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2314280 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje per sistemin e sigurimit Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2314130 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje qe sigurojne energji Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2314300 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje rezidenciale Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2311300 Shpenz. per rritjen e AQT - plantacione Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2312115 Shpenz. per rritjen e AQT - pritat mbrojtese e te ngjashme Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2311100 Shpenz. per rritjen e AQT - pyje Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2316900 Shpenz. per rritjen e AQT - rezerva te tjera Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2316100 Shpenz. per rritjen e AQT - sheqer Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2310400 Shpenz. per rritjen e AQT - sistemime dhe rregullime te tokave Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2315180 Shpenz. per rritjen e AQT - speciale transp.rrugor Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2312118 Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera ndertimore Treasury 2014 Treasury 2015-2016