Transaksion Thesari - Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535)

Kategori Shpenzimesh - Total: 415


Kodi Kategori Shpenzimi Transaksione 2014 Transaksione 2015-2016
2312109 Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksionin e aeroporteve Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2312108 Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksionin e porteve Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2312107 Shpenz. per rritjen e AQT - konvikte nxenesish e studentesh Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2312112 Shpenz. per rritjen e AQT - krijim fondi biblioteke Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2311200 Shpenz. per rritjen e AQT - kullota Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2312113 Shpenz. per rritjen e AQT - lulishtet Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2315120 Shpenz. per rritjen e AQT - makina Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2314220 Shpenz. per rritjen e AQT - makineri dhe pajisje per minierat Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2314180 Shpenz. per rritjen e AQT - makineri printimi dhe grafimi Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2314320 Shpenz. per rritjen e AQT - mjete dhe pajisje te tjera teknik Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2315160 Shpenz. per rritjen e AQT - mjete kunder zjarrit Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2315170 Shpenz. per rritjen e AQT - mjete policore Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2315210 Shpenz. per rritjen e AQT - mjete te tjera Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2315110 Shpenz. per rritjen e AQT - motor├žikleta Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2312101 Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa administrative Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2312102 Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa rezidenciale Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2312105 Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa shendetesore Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2312103 Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa shkollore Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2312104 Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa social-kulturore Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2312106 Shpenz. per rritjen e AQT - ndertime te mbrojtjes civile Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2312116 Shpenz. per rritjen e AQT - ndertimin e mureve rrethuese Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2312111 Shpenz. per rritjen e AQT - objekte arti Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2312110 Shpenz. per rritjen e AQT - objekte me vlere historike Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2314120 Shpenz. per rritjen e AQT - orendi dhe pajisje mence Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2318100 Shpenz. per rritjen e AQT - orendi zyre Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2314210 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje agrikulturore Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2314290 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje audio-vizuale Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2314200 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje dhe instalime portuale (per portet) Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2314170 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje dhe instalimi i kondicionereve Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2314140 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje dhe instrumente laboratorike Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2314240 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje dhe makineri per konstrukione ( ndertime) Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2314230 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje dhe makineri per kopshtarine Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2314110 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje dhe shpenzimet instaluese te telekomunikacionit Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2318600 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje kompjuteri Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2314150 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje mjekesore dhe spitalore Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2314260 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje pastrimi per rruget Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2314190 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje per kontrollin e trafikut Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2314250 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje per mbrojtjen ndaj zjarrit Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2314270 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje per policine Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2314280 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje per sistemin e sigurimit Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2314130 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje qe sigurojne energji Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2314300 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje rezidenciale Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2311300 Shpenz. per rritjen e AQT - plantacione Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2312115 Shpenz. per rritjen e AQT - pritat mbrojtese e te ngjashme Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2311100 Shpenz. per rritjen e AQT - pyje Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2316900 Shpenz. per rritjen e AQT - rezerva te tjera Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2316100 Shpenz. per rritjen e AQT - sheqer Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2310400 Shpenz. per rritjen e AQT - sistemime dhe rregullime te tokave Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2315180 Shpenz. per rritjen e AQT - speciale transp.rrugor Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2312118 Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera ndertimore Thesari 2014 Thesari 2015-2016