Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga neto si Avokat i Popullit, 1 825 167 lekë.
Të ardhura nga Bonuse
1) Dieta neto për Projektin Danez, 49 014 lekë.
2) Dieta nga UNDP, 1 272 dollar.
3) Dieta për seminar nga KiE dhe ECRI, 441 euro.
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, zonja Marta Onorato, të ardhura nga puna pranë OSBE Kosovë, 74 177 euro.
2) Bashkëshortja, të ardhura nga dieta në OSBE Kosovë, 157 euro.
3) Bashkëshortja, të ardhura si anëtare e OIV, 12 228 euro.
4) Bashkëshortja, të ardhura nga rimbursimi i biletave për pjesmarrje në konkurs në EASO Maltë, 583 euro.
5) Bashkëshortja, të ardhura nga rimbursimi i sigurimeve shoqërore, 465 euro.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Bashkëshortja, gjendje llogari bankare, 15 067 euro (shtuar me 6 260 euro për vitin
2016).
2) Bashkëshortja, gjendje llogari bankare, 3 euro (pakësuar me 541 euro për vitin
2016).
3) Gjendje llogari bankare, 877 lekë (pakësuar me 394 lekë për vitin
2016).
4) Detyrime të papaguara në vlerën 2 882 549 lekë për kredi bankare marrë në vitin 2003 me principal 5 000 000 lekë.
5) Detyrime të papaguara në vlerën 4 836 euro për kredi bankare për shkollimin e fëmijëve marrë në vitin 2016 me principal 6 448 euro.
6) Detyrime të papaguara në vlerën 127 020 lekë për overdraft bankar në shumën 300 000 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc

1) Shlyer detyrime në vlerën -284 524 lekë për kredi bankare marrë në vitin 2003 me principal 5 000 000 lekë.
2) Shlyer detyrime në vlerën -5 373 euro për kredi bankare për shkollimin e fëmijëve marrë në vitin 2015 me principal 6 448 euro.
3) Shlyer detyrime në vlerën -1 611 euro për kredi bankare për shkollimin e fëmijëve marrë në vitin 2016 me principal 6 448 euro.
4) Detyrime të paguara në vlerën -40 120 lekë për overdraft bankar në shumën 300 000 lekë.
5) Shlyer detyrime në vlerën -288 408 lekë për kredi bankare për mobilim banese, marrë më 11.05.2016 me principal 280 000 lekë, shlyer plotësisht.