Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga neto si Avokat i Popullit, 1 825 167 lekë.
Incomes from Bonuses
1) Dieta neto për Projektin Danez, 49 014 lekë.
2) Dieta nga UNDP, 1 272 dollar.
3) Dieta për seminar nga KiE dhe ECRI, 441 euro.
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, zonja Marta Onorato, të ardhura nga puna pranë OSBE Kosovë, 74 177 euro.
2) Bashkëshortja, të ardhura nga dieta në OSBE Kosovë, 157 euro.
3) Bashkëshortja, të ardhura si anëtare e OIV, 12 228 euro.
4) Bashkëshortja, të ardhura nga rimbursimi i biletave për pjesmarrje në konkurs në EASO Maltë, 583 euro.
5) Bashkëshortja, të ardhura nga rimbursimi i sigurimeve shoqërore, 465 euro.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Bashkëshortja, gjendje llogari bankare, 15 067 euro (shtuar me 6 260 euro për vitin
2016).
2) Bashkëshortja, gjendje llogari bankare, 3 euro (pakësuar me 541 euro për vitin
2016).
3) Gjendje llogari bankare, 877 lekë (pakësuar me 394 lekë për vitin
2016).
4) Detyrime të papaguara në vlerën 2 882 549 lekë për kredi bankare marrë në vitin 2003 me principal 5 000 000 lekë.
5) Detyrime të papaguara në vlerën 4 836 euro për kredi bankare për shkollimin e fëmijëve marrë në vitin 2016 me principal 6 448 euro.
6) Detyrime të papaguara në vlerën 127 020 lekë për overdraft bankar në shumën 300 000 lekë.