Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura në vlerën 1 589 065 Lekë nga paga si Drejtor i Përgjithshëm i ALUIZNI-t dhe ASHK.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja Znj. Mirela Lame, të ardhura në vlerën 982 054 lekë nga paga pranë Autoritetit të Dosjeve.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion1
Të tjera
1) Gjendje llogari bankare e pagës,shtuar me 115 041 lekë. Gjendje më 31.12.2020, 305 467 lekë.
2) Bashkëshortja, Gjendje llogari bankare e pagës, shtuar me 7 013 lekë. Gjendje më 31.12.2020, 81 430 lekë.
3) Depozitë bankare pa afat çelur në vitin 2015 shtuar me 1 886 lekë. Gjendje më 31.12.2020 në vlerën 1 417 570 lekë.
4) Depozitë bankare pa afat çelur në vitin 2015 shtuar me 31 euro. Gjendje më 31.12.2020 në vlerën 9 640 euro.
5) Bashkëshortja, depozitë bankare shtuar me 2 326 lekë. Gjendje më 31.12.2020 në vlerën 1 100 669 lekë.
6) Llogari bankare për shlyerje kredie në emër të nënës shtuar me 10 943 lekë. Gjendje më 31.12.2020, 49 062 lekë.
7) Detyrim i paguar në shumën -87 773 lekë për kredi bankare për blerje banese në shumën 2 000 000 lekë, afat shlyerje 20 vjet. Vlera e detyrimit të pashlyer më 31.12.2020 është 560 429 lekë.
9) Kartë krediti, gjendje detyrimi më 31.12.2020 në vlerën 114 euro.
10) Bashkëshortja, kartë krediti, gjendje më 31.12.2020 në vlerën 0.21 euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2020
expenseDesc
Nuk ka