Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 1 589 065 Lekë nga paga si Drejtor i Përgjithshëm i ALUIZNI-t dhe ASHK.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja Znj. Mirela Lame, të ardhura në vlerën 982 054 lekë nga paga pranë Autoritetit të Dosjeve.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function1
Others
1) Gjendje llogari bankare e pagës,shtuar me 115 041 lekë. Gjendje më 31.12.2020, 305 467 lekë.
2) Bashkëshortja, Gjendje llogari bankare e pagës, shtuar me 7 013 lekë. Gjendje më 31.12.2020, 81 430 lekë.
3) Depozitë bankare pa afat çelur në vitin 2015 shtuar me 1 886 lekë. Gjendje më 31.12.2020 në vlerën 1 417 570 lekë.
4) Depozitë bankare pa afat çelur në vitin 2015 shtuar me 31 euro. Gjendje më 31.12.2020 në vlerën 9 640 euro.
5) Bashkëshortja, depozitë bankare shtuar me 2 326 lekë. Gjendje më 31.12.2020 në vlerën 1 100 669 lekë.
6) Llogari bankare për shlyerje kredie në emër të nënës shtuar me 10 943 lekë. Gjendje më 31.12.2020, 49 062 lekë.
7) Detyrim i paguar në shumën -87 773 lekë për kredi bankare për blerje banese në shumën 2 000 000 lekë, afat shlyerje 20 vjet. Vlera e detyrimit të pashlyer më 31.12.2020 është 560 429 lekë.
9) Kartë krediti, gjendje detyrimi më 31.12.2020 në vlerën 114 euro.
10) Bashkëshortja, kartë krediti, gjendje më 31.12.2020 në vlerën 0.21 euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2020
expenseDesc
Nuk ka