Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga si gjyqtare pranë Gjykatës së Lartë, 848 993 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesTë ardhura nga interesat e depozitave bankare, 270.79 euro.
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, z. Odhise Andrea, të ardhura nga paga si këshilltar pranë Kuvendit të Shqipërisë, 562 201 lekë.
2) Djali, z. Kristi Andrea, të ardhura nga paga si administrator i shoqërisë, GranitImport-AL sh.p.k Durrës, 1 147 330 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, llogari page, 38 909 lekë.
2) Bashkëshorti, zoti Odhise Andrea, gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, llogari page 153 226 lekë.
3) Djali, z. Kristi Andrea, gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, llogari page 5 492 lekë.
4) Kredi bankare për blerje apartamenti në Sarandë, marrë në vitin 2007 me afat shlyerje 20 vjet, me këst mujor 123.79 euro. Shuma e shlyer, 1 485.48 euro, detyrimi financiar i mbetur pashlyer 13 040.64 euro.
5) Bashkëshorti, kontratë huaje marrë në dt. 14.07.2016 për kryerjen e investimeve në bizneseve familjare, me afat shlyer deri në datë 31.12.2016, por e pashlyer në momentin e deklarimit, 50 000 euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc

1) Paguar Kredi bankare gjatë vitit 2016 në vlerën 1485 euro, kredi e marrë për blerje apartamenti në Sarandë, në vitin 2007 me afat shlyerje 20 vjet, me këst mujor 123.79 euro. detyrimi financiar i mbetur pashlyer 13 040.64 euro.
2) Bashkëshorti, kontratë huaje marrë në dt. 14.07.2016 për kryerjen e investimeve në bizneseve familjare, me afat shlyer deri në datë 31.12.2016, por e pashlyer në momentin e deklarimit, 50 000 euro.