Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga si gjyqtare pranë Gjykatës së Lartë, 848 993 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsTë ardhura nga interesat e depozitave bankare, 270.79 euro.
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshorti, z. Odhise Andrea, të ardhura nga paga si këshilltar pranë Kuvendit të Shqipërisë, 562 201 lekë.
2) Djali, z. Kristi Andrea, të ardhura nga paga si administrator i shoqërisë, GranitImport-AL sh.p.k Durrës, 1 147 330 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, llogari page, 38 909 lekë.
2) Bashkëshorti, zoti Odhise Andrea, gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, llogari page 153 226 lekë.
3) Djali, z. Kristi Andrea, gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, llogari page 5 492 lekë.
4) Kredi bankare për blerje apartamenti në Sarandë, marrë në vitin 2007 me afat shlyerje 20 vjet, me këst mujor 123.79 euro. Shuma e shlyer, 1 485.48 euro, detyrimi financiar i mbetur pashlyer 13 040.64 euro.
5) Bashkëshorti, kontratë huaje marrë në dt. 14.07.2016 për kryerjen e investimeve në bizneseve familjare, me afat shlyer deri në datë 31.12.2016, por e pashlyer në momentin e deklarimit, 50 000 euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc

1) Paguar Kredi bankare gjatë vitit 2016 në vlerën 1485 euro, kredi e marrë për blerje apartamenti në Sarandë, në vitin 2007 me afat shlyerje 20 vjet, me këst mujor 123.79 euro. detyrimi financiar i mbetur pashlyer 13 040.64 euro.
2) Bashkëshorti, kontratë huaje marrë në dt. 14.07.2016 për kryerjen e investimeve në bizneseve familjare, me afat shlyer deri në datë 31.12.2016, por e pashlyer në momentin e deklarimit, 50 000 euro.