Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura neto në vlerën 1 544 928 Lekë nga paga dhe shpërblimet si Prokuror në Prokurorinë e Krimeve të Rënda.
2) Të ardhura neto në vlerën 219 680 Lekë si ekspert trajnues në Shkollën e Magjistraturës.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëTë ardhura në vlerën 85 000 Euro nga shitja e pasurisë së paluajtshme sipas Kontratës datë 24.02.2018
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Kontratë premtim shitblerje e datës 04.04.2018, për apartament me sipërfaqe 86.65 m2 dhe sipërfaqe të përbashkët 12.25 m2, me vlerë 82 000 Euro, me burim të ardhura nga shitja e pasurisë në bazë të kontratës datë 24.02.2018.
2) Z. Çela në bazë të Kontratës datë 22.10.2018 dhe faturës tatimore të blerjes, është bërë pronar 100% i një automjeti të përdorur me vlerë 11 500 Euro. Burimi i të ardhurave është nga shitja e pasurisë sipas kontratës 24.02.2018, nga kursimet e vitit 2017 dhe nga të ardhurat e vitit 2018.
3) Gjendja e llogarisë rrjedhëse me kursime nga të ardhurat e vitit 2018 është 109 660.27 Lekë.
4) Gjendja e llogarisë rrjedhëse me kursime nga të ardhurat e vitit 2018 është 202.89 Euro.
5) Hua pa afat dhe pa normë interesi, të marrë në Mars 2011 në vlerën 2 400 000 Lekë nga 3 persona të afërm të deklaruesit për blerje apartamenti. Gjendja e detyrimit në Dhjetor 2018 është 1 700 000 Lekë (mbetur huaja kundrejt 2 personave në shumat përkatëse 900 000 Lekë dhe 800 000 Lekë) pasi gjatë vitit 2018 nuk është bërë likuidim nga Z.Çela.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 11 500 Euro për blerjen e automjetit të përdorur sipas kontratës datë 22.10.2018 dhe faturës tatimore të blerjes.
2) Shpenzuar shuma 82 000 Euro si shlyerje të kontratës së premtim shitblerjes së apartamentit datë 04.04.2018.