Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura neto në vlerën 1 544 928 Lekë nga paga dhe shpërblimet si Prokuror në Prokurorinë e Krimeve të Rënda.
2) Të ardhura neto në vlerën 219 680 Lekë si ekspert trajnues në Shkollën e Magjistraturës.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesTë ardhura në vlerën 85 000 Euro nga shitja e pasurisë së paluajtshme sipas Kontratës datë 24.02.2018
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Kontratë premtim shitblerje e datës 04.04.2018, për apartament me sipërfaqe 86.65 m2 dhe sipërfaqe të përbashkët 12.25 m2, me vlerë 82 000 Euro, me burim të ardhura nga shitja e pasurisë në bazë të kontratës datë 24.02.2018.
2) Z. Çela në bazë të Kontratës datë 22.10.2018 dhe faturës tatimore të blerjes, është bërë pronar 100% i një automjeti të përdorur me vlerë 11 500 Euro. Burimi i të ardhurave është nga shitja e pasurisë sipas kontratës 24.02.2018, nga kursimet e vitit 2017 dhe nga të ardhurat e vitit 2018.
3) Gjendja e llogarisë rrjedhëse me kursime nga të ardhurat e vitit 2018 është 109 660.27 Lekë.
4) Gjendja e llogarisë rrjedhëse me kursime nga të ardhurat e vitit 2018 është 202.89 Euro.
5) Hua pa afat dhe pa normë interesi, të marrë në Mars 2011 në vlerën 2 400 000 Lekë nga 3 persona të afërm të deklaruesit për blerje apartamenti. Gjendja e detyrimit në Dhjetor 2018 është 1 700 000 Lekë (mbetur huaja kundrejt 2 personave në shumat përkatëse 900 000 Lekë dhe 800 000 Lekë) pasi gjatë vitit 2018 nuk është bërë likuidim nga Z.Çela.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 11 500 Euro për blerjen e automjetit të përdorur sipas kontratës datë 22.10.2018 dhe faturës tatimore të blerjes.
2) Shpenzuar shuma 82 000 Euro si shlyerje të kontratës së premtim shitblerjes së apartamentit datë 04.04.2018.