Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura në vlerën 1 577 378 Lekë nga paga si Prokuror pranë Prokurorisë së Përgjithshme.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesTë ardhura në vlerën 6 535 Lekë nga interesat bankare të depozitës pa afat.
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Silvana Beluri, të ardhura neto në vlerën 792 672 Lekë nga paga për vitin 2018.
2) Vajza, Znj. Tea Beluri, të ardhura në vlerën 27 000 Lekë si shpërblim për nxënës me rezultate të larta. E ardhura është marrë në llogarinë rrjedhëse të bashkëshortes.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Llogari rrjedhëse me gjendje 343 985 Lekë në 31.12.2018.
2) Bashkëshortja, Znj. Silvana Beluri, llogari rrjedhëse me gjendje 122 060 Lekë në 31.12.2018.
3) Bashkëshortja, Znj. Silvana Beluri, depozitë plus me gjendje 310 947 Lekë.
4) Depozitë pa afat pranë një banke të nivelit të dytë për të cilën në vitin 2018 është gjeneruar e ardhura nga interesat në shumën 6 535 Lekë.
5) Z. Beluri në bazë të kontratës së shitblerjes datë 11.04.2018 (noterizuar) është bërë pronar në masën 100% të një autoveture të tipit Seat Ibiza më vlerë 80 000 Lekë, me burim të ardhura nga paga.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Shpenzuar shuma 80 000 Lekë për blerjen e autoveturës Seat Ibiza në bazë të kontratës së noterizuar datë 11.04.2018.