Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura neto në vlerën 2 657 232 Lekë nga paga si anëtar i KLP-së.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsTë ardhura në vlerën 9 392 Lekë nga interesat bankare të depozitës me afat.
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja Znj.Silvana Beluri, të ardhura neto në vlerën 779 656 Lekë nga paga.
2) Bashkëshortja Znj.Silvana Beluri, të ardhura në vlerën 33 671 Lekë nga interesat vjetore nga depozita me afat dy vjeçar.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this functionNuk ka
Others
1) Bashkëshortja Znj.Silvana Beluri, gjendje 260 797 Lekë në depozitën bankare plus.
2) Gjendje 1 325 462 Lekë në llogarinë rrjedhëse më 31 Dhjetor 2018.
3) Bashkëshortja Znj.Silvana Beluri, gjendje 208 335 Lekë në llogarinë rrjedhëse më 31 Dhjetor 2018.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Nuk ka