Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 1 577 378 Lekë nga paga si Prokuror pranë Prokurorisë së Përgjithshme.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsTë ardhura në vlerën 6 535 Lekë nga interesat bankare të depozitës pa afat.
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Silvana Beluri, të ardhura neto në vlerën 792 672 Lekë nga paga për vitin 2018.
2) Vajza, Znj. Tea Beluri, të ardhura në vlerën 27 000 Lekë si shpërblim për nxënës me rezultate të larta. E ardhura është marrë në llogarinë rrjedhëse të bashkëshortes.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Llogari rrjedhëse me gjendje 343 985 Lekë në 31.12.2018.
2) Bashkëshortja, Znj. Silvana Beluri, llogari rrjedhëse me gjendje 122 060 Lekë në 31.12.2018.
3) Bashkëshortja, Znj. Silvana Beluri, depozitë plus me gjendje 310 947 Lekë.
4) Depozitë pa afat pranë një banke të nivelit të dytë për të cilën në vitin 2018 është gjeneruar e ardhura nga interesat në shumën 6 535 Lekë.
5) Z. Beluri në bazë të kontratës së shitblerjes datë 11.04.2018 (noterizuar) është bërë pronar në masën 100% të një autoveture të tipit Seat Ibiza më vlerë 80 000 Lekë, me burim të ardhura nga paga.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Shpenzuar shuma 80 000 Lekë për blerjen e autoveturës Seat Ibiza në bazë të kontratës së noterizuar datë 11.04.2018.