Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2013
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga si Kryetar Komune 728 000 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
1) Të ardhura si anëtar i Këshillit të Qarkut 120 000 lekë.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Kupi: të ardhura nga qiraja e Bar-restorant Nëna Mbretëreshëtë Kodrat e Liqenit 12 000 euro dhe të ardhura nga qiraja e Bar-restorant Petrela 1 200 000 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion116%
Të tjeraNuk ka


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2013
expenseDesc

1) Blerë 50 koshere bletësh me vlerë 300 000 lekë nëpërmjet të ardhurave familjare, rrogës dhe të ardhurave nga qiraja.
2) Pagesë detyrimi me vlerë 5 394 euro për një kredi të marrë për blerje apartamenti.