Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë për vitin 2018, shuma 2 730 000 Lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj Izabela Tushaj, të ardhura nga punësimi me kohë të pjesshme në Shkollën “Rogacionistët”, Lezhë për periudhën Janar-Shkurt 2019, pagesa mujore 31 000 Lekë.
2) Bashkëshortja, Znj. Izabela Tushaj, të ardhura mujore nga punësimi në Qendrën “Angeli” për periudhën Janar-Shkurt 2019, shuma 24 000 Lekë.
3) Bashkëshortja, Znj. Izabela Tushaj, të ardhura në vlerën 33 000 Lekë nga interesat bankare të një depozite pranë një banke të nivelit të dytë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Kartë krediti pranë një banke të nivelit të dytë me shumë limit 500 000 Lekë, nga e cila janë kryer shpenzime në mënyre periodike duke u tërhequr shuma nga llogaria rrjedhëse që është e lidhur kjo kartë krediti.
2) Bashkëshortja, Znj. Izabela Tushaj, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, - 1 000 000 Lekë.
3) Bashkëshortja, Znj. Izabela Tushaj, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, - 31 983 Lekë.
4) Bashkëshortja, Znj. Izabela Tushaj, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 0 Lekë.
5) Bashkëshortja, Znj. Izabela Tushaj, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 72 820 Lekë.
6) Bashkëshortja, Znj. Izabela Tushaj, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 607 Lekë.
7) Djali, Z. Kristian Tushaj, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 246 000 Lekë.
8) Vajza, Znj. Ester Tushaj, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 651 000 Lekë.
9) Djali, Z. Kristian Tushaj, kartë krediti pranë një banke të nivelit të dytë me limit shume 200 000 Lekë, shpenzimet e kryera nga kjo kartë krediti mbulohen nga të ardhurat familjare.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Nuk ka