Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë për vitin 2018, shuma 2 730 000 Lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj Izabela Tushaj, të ardhura nga punësimi me kohë të pjesshme në Shkollën “Rogacionistët”, Lezhë për periudhën Janar-Shkurt 2019, pagesa mujore 31 000 Lekë.
2) Bashkëshortja, Znj. Izabela Tushaj, të ardhura mujore nga punësimi në Qendrën “Angeli” për periudhën Janar-Shkurt 2019, shuma 24 000 Lekë.
3) Bashkëshortja, Znj. Izabela Tushaj, të ardhura në vlerën 33 000 Lekë nga interesat bankare të një depozite pranë një banke të nivelit të dytë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Kartë krediti pranë një banke të nivelit të dytë me shumë limit 500 000 Lekë, nga e cila janë kryer shpenzime në mënyre periodike duke u tërhequr shuma nga llogaria rrjedhëse që është e lidhur kjo kartë krediti.
2) Bashkëshortja, Znj. Izabela Tushaj, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, - 1 000 000 Lekë.
3) Bashkëshortja, Znj. Izabela Tushaj, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, - 31 983 Lekë.
4) Bashkëshortja, Znj. Izabela Tushaj, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 0 Lekë.
5) Bashkëshortja, Znj. Izabela Tushaj, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 72 820 Lekë.
6) Bashkëshortja, Znj. Izabela Tushaj, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 607 Lekë.
7) Djali, Z. Kristian Tushaj, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 246 000 Lekë.
8) Vajza, Znj. Ester Tushaj, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 651 000 Lekë.
9) Djali, Z. Kristian Tushaj, kartë krediti pranë një banke të nivelit të dytë me limit shume 200 000 Lekë, shpenzimet e kryera nga kjo kartë krediti mbulohen nga të ardhurat familjare.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Nuk ka