Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura në vlerën 798 096 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Tepelenë për vitin 2019.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, Znj. Juliana Peçi, të ardhura në vlerën 576 417 Lekë nga paga si mësuese e ciklit të ulët në Shkollën 9-Vjeçare “Avni Rustemi” në Tepelenë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Depozitë bankare / llogari rrjedhëse me gjendje 848.12 Lekë në 31.12.2019.
2) Depozitë bankare / llogari rrjedhëse me gjendje 0.32 Lekë në 31.12.2019.
3) Depozitë bankare /llogari rrjedhëse me gjendje 1 400 150.73 Lekë në 31.12.2019.
4) Depozitë bankare / llogari rrjedhëse me gjendje 0 Lekë në 31.12.2019.
5) Depozitë KID në emër të djalit me gjendje 1 007 392.89 në 31.12.2019.
6) Vajza, Znj. Trejsi Peçi, depozitë bankare / llogari rrjedhëse të hapur në 29.06.2018 me gjendje 357 496.49 Lekë në 31.12.2019.
7) Vajza, Znj. Trejsi Peçi, depozitë bankare / llogari rrjedhëse të hapur në 29.06.2018 me gjendje 1 502 270.25 Lekë në 31.12.2019.
8) Bashkëshortja, Znj. Juliana Peçi, depozitë bankare / llogari rrjedhëse me gjendje minus 48 696.11 Lekë në 31.12.2019.
9) Gjendje të mjeteve monetare cash, 8 000 Euro plus 800 000 Lekë.
10) Kredi bankare të marrë në 03.09.2018 në shumën 5 000 000 Lekë për shkollimin e fëmijëve, për të cilën është likuiduar detyrimi në vlerën 382 478.07 Lekë dhe ka mbetur detyrimi i pashlyer 4 706 556.26 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Shpenzuar shuma 382 478.07 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë të marrë në 03.09.2018 në vlerën 5 000 000 Lekë për shkollimin e fëmijëve.