Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 798 096 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Tepelenë për vitin 2019.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, Znj. Juliana Peçi, të ardhura në vlerën 576 417 Lekë nga paga si mësuese e ciklit të ulët në Shkollën 9-Vjeçare “Avni Rustemi” në Tepelenë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Depozitë bankare / llogari rrjedhëse me gjendje 848.12 Lekë në 31.12.2019.
2) Depozitë bankare / llogari rrjedhëse me gjendje 0.32 Lekë në 31.12.2019.
3) Depozitë bankare /llogari rrjedhëse me gjendje 1 400 150.73 Lekë në 31.12.2019.
4) Depozitë bankare / llogari rrjedhëse me gjendje 0 Lekë në 31.12.2019.
5) Depozitë KID në emër të djalit me gjendje 1 007 392.89 në 31.12.2019.
6) Vajza, Znj. Trejsi Peçi, depozitë bankare / llogari rrjedhëse të hapur në 29.06.2018 me gjendje 357 496.49 Lekë në 31.12.2019.
7) Vajza, Znj. Trejsi Peçi, depozitë bankare / llogari rrjedhëse të hapur në 29.06.2018 me gjendje 1 502 270.25 Lekë në 31.12.2019.
8) Bashkëshortja, Znj. Juliana Peçi, depozitë bankare / llogari rrjedhëse me gjendje minus 48 696.11 Lekë në 31.12.2019.
9) Gjendje të mjeteve monetare cash, 8 000 Euro plus 800 000 Lekë.
10) Kredi bankare të marrë në 03.09.2018 në shumën 5 000 000 Lekë për shkollimin e fëmijëve, për të cilën është likuiduar detyrimi në vlerën 382 478.07 Lekë dhe ka mbetur detyrimi i pashlyer 4 706 556.26 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Shpenzuar shuma 382 478.07 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë të marrë në 03.09.2018 në vlerën 5 000 000 Lekë për shkollimin e fëmijëve.