Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1)Të ardhura prej 1 304 840 lekë si kryetare në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Shkodër.
2) Të ardhura prej 12 288 lekë angazhim në Shkollën e Magjistraturës.
Të ardhura nga Bonuse
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
Të ardhura Qiradhënie
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Të ardhura prej 800 000 lekë të bashkëshortit nga aktiviteti i tij privat.
2) Djali ka përfituar 360 000 lekë nga puna si jurist në studion ligjore Optima Legal&Financial Sh.p.k.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjeraBashkëshorti ka shlyer detyrimet tatimore për vitin 2016, për aktivitetin ekonomik.
2)Gjendja e llogarisë së vajzës pranë Tirana Bankë në 31.12.2016 është 0 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc