Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1)Të ardhura prej 1 304 840 lekë si kryetare në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Shkodër.
2) Të ardhura prej 12 288 lekë angazhim në Shkollën e Magjistraturës.
Incomes from Bonuses
Incomes from Advisor / Member of Boards
Incomes from bank interests
Incomes from Rent
Incomes from Businesses and Entrepreneurship
Incomes from Shares
Incomes from Publications and Copyright
Incomes from Heritage Rights
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Të ardhura prej 800 000 lekë të bashkëshortit nga aktiviteti i tij privat.
2) Djali ka përfituar 360 000 lekë nga puna si jurist në studion ligjore Optima Legal&Financial Sh.p.k.
Payments received for obligations from third parties
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
OthersBashkëshorti ka shlyer detyrimet tatimore për vitin 2016, për aktivitetin ekonomik.
2)Gjendja e llogarisë së vajzës pranë Tirana Bankë në 31.12.2016 është 0 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc