Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura prej 1 274 932 lekë nga paga dhe shpërblime të deklarueses.
Të ardhura nga Bonuse
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
Të ardhura Qiradhënie
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareTë ardhura prej 725 549 lekë nga paga e bashkëshortit dhe shpërblime.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1)Bashkëshortët kanë kursime cash në vlerë 250 000 lekë.
2) Deklaruesja ka një detyrim prej 4 000 euro të pashlyer i lindur në momentin e hipotekimit të kontratës së sipërmarrjes nga viti 2009.
3) Deklaruesja ka një detyrim prej 2 200 euro të mbetur për tu paguar sipas kontratës së datës 04.03.2016.
4) Deklaruesja ka një detyrim prej 138 000 të pashlyer sipas Kontratës për vitin shkollor 2016 – 2017 në Shkollën e mesme “Harry Fultz”. Janë paguar 60 000 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc

1)Bashkëshorti ka bërë pagesë kësti prej 2 300 euro për automjet të llojit Peugeot sipas kontratës së datës 04.03.2016.
2) Bashkëshortët kanë paguar 69 000 lekë principal dhe interesa për shlyerje kredie të marrë pranë Societe Generale Albania. Mbetur pa paguar në 31.12.2016 është shuma 364 000 lekë si principal kredie.
3) Bashkëshortët kanë paguar 89 000 lekë principal dhe interesa për shlyerje kredie të marrë pranë Alpha Bank. Mbetur pa paguar në 31.12.2016 është shuma 346 000 lekë si principal kredie.