Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura prej 1 274 932 lekë nga paga dhe shpërblime të deklarueses.
Incomes from Bonuses
Incomes from Advisor / Member of Boards
Incomes from bank interests
Incomes from Rent
Incomes from Businesses and Entrepreneurship
Incomes from Shares
Incomes from Publications and Copyright
Incomes from Heritage Rights
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateTë ardhura prej 725 549 lekë nga paga e bashkëshortit dhe shpërblime.
Payments received for obligations from third parties
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1)Bashkëshortët kanë kursime cash në vlerë 250 000 lekë.
2) Deklaruesja ka një detyrim prej 4 000 euro të pashlyer i lindur në momentin e hipotekimit të kontratës së sipërmarrjes nga viti 2009.
3) Deklaruesja ka një detyrim prej 2 200 euro të mbetur për tu paguar sipas kontratës së datës 04.03.2016.
4) Deklaruesja ka një detyrim prej 138 000 të pashlyer sipas Kontratës për vitin shkollor 2016 – 2017 në Shkollën e mesme “Harry Fultz”. Janë paguar 60 000 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc

1)Bashkëshorti ka bërë pagesë kësti prej 2 300 euro për automjet të llojit Peugeot sipas kontratës së datës 04.03.2016.
2) Bashkëshortët kanë paguar 69 000 lekë principal dhe interesa për shlyerje kredie të marrë pranë Societe Generale Albania. Mbetur pa paguar në 31.12.2016 është shuma 364 000 lekë si principal kredie.
3) Bashkëshortët kanë paguar 89 000 lekë principal dhe interesa për shlyerje kredie të marrë pranë Alpha Bank. Mbetur pa paguar në 31.12.2016 është shuma 346 000 lekë si principal kredie.