Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura prej 1 163 687 lekë nga paga në pozicionin e kryetarit të gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës.
Të ardhura nga Bonuse
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
Të ardhura Qiradhënie
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareTë ardhura prej 634 448 lekë nga paga e bashkëshortes si K/Sekretare pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë deri në muajin dhjetor.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Bashkëshortët gjatë 2016 kanë kursyer 100 000 lekë cash nga pagat e tyre.
2) Detyrimi ekzistues prej 27 000 euro i Zonjës Albana si rrjedhojë e Huasë së marrë në 2012.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc