Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga si Deputete e Kuvendit të Shqipërisë, shuma 436 557 Lekë.
2) Të ardhura në vlerën 85 318 Lekë si rimbursim i shpenzimeve të karburantit, përfituar nga statusi i deputetit.
3) Të ardhura në vlerën 46 467 Lekë si rimbursim i shpenzimeve të telefonit, përfituar nga statusi i deputetit.
4) Të ardhura në vlerën 35 700 Lekë si honorare nga mbledhjet e komisioneve, përfituar nga statusi i deputetit.
5) Të ardhura në vlerën 225 750 Lekë si dieta brenda vendit, përfituar nga statusi i deputetit.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, Z. Lulzim Gjuzi, të ardhura në vlerën 55 687 Lekë si specialist Audit i Brendshëm pranë Universitetit Aleksandër Moisiu në Durrës.
2) Bashkëshorti, Z. Lulzim Gjuzi, të ardhura mujore në vlerën 500 Euro nga qiradhënia në bazë të Kontratës së Qirasë datë 15.02.2017.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksionNuk ka
Të tjera
1) Bashkëshorti, Z. Lulzim Gjuzi, kredi për blerje apartamenti të marrë në datë 31.10.2016, me datë maturimi në 30.10.2031, shuma 5 200 000 Lekë. Detyrimi i shlyer është 90 871.54 Lekë ndërsa gjendja e detyrimi të pashlyer është 4 885 957.68 Lekë.
2) Bashkëshorti, Z. Lulzim Gjuzi, kredi bankare në shumën 1 000 000 Lekë të marrë në 11.06.2017 me datë maturimi 11.06.2021. Shuma e detyrimit të likuiduar është 72 709.38 Lekë dhe gjendja e detyrimit të mbetur të pashlyer është 874 618.21 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc

1) Bashkëshorti, Z. Lulzim Gjuzi, shpenzuar shumën 90 871.54 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë bankare të marrë në 31.10.2016 për blerje apartamenti.
2) Bashkëshorti, Z. Lulzim Gjuzi, shpenzuar shumën 72 709.38 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë bankare të marrë në 11.06.2017 në vlerën 1 000 000 Lekë.