Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga si Deputete e Kuvendit të Shqipërisë, shuma 436 557 Lekë.
2) Të ardhura në vlerën 85 318 Lekë si rimbursim i shpenzimeve të karburantit, përfituar nga statusi i deputetit.
3) Të ardhura në vlerën 46 467 Lekë si rimbursim i shpenzimeve të telefonit, përfituar nga statusi i deputetit.
4) Të ardhura në vlerën 35 700 Lekë si honorare nga mbledhjet e komisioneve, përfituar nga statusi i deputetit.
5) Të ardhura në vlerën 225 750 Lekë si dieta brenda vendit, përfituar nga statusi i deputetit.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshorti, Z. Lulzim Gjuzi, të ardhura në vlerën 55 687 Lekë si specialist Audit i Brendshëm pranë Universitetit Aleksandër Moisiu në Durrës.
2) Bashkëshorti, Z. Lulzim Gjuzi, të ardhura mujore në vlerën 500 Euro nga qiradhënia në bazë të Kontratës së Qirasë datë 15.02.2017.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this functionNuk ka
Others
1) Bashkëshorti, Z. Lulzim Gjuzi, kredi për blerje apartamenti të marrë në datë 31.10.2016, me datë maturimi në 30.10.2031, shuma 5 200 000 Lekë. Detyrimi i shlyer është 90 871.54 Lekë ndërsa gjendja e detyrimi të pashlyer është 4 885 957.68 Lekë.
2) Bashkëshorti, Z. Lulzim Gjuzi, kredi bankare në shumën 1 000 000 Lekë të marrë në 11.06.2017 me datë maturimi 11.06.2021. Shuma e detyrimit të likuiduar është 72 709.38 Lekë dhe gjendja e detyrimit të mbetur të pashlyer është 874 618.21 Lekë.