Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga si Deputete e Kuvendit të Shqipërisë për periudhën Dhjetor 2017-Nëntor 2018, shuma 1 175 832 Lekë.
2) Të ardhura në vlerën 440 000 Lekë si rimbursime të shpenzimeve të karburantit të përfituara nga statusi i Deputetit për periudhën Dhjetor 2017-Nëntor 2018.
3) Të ardhura në vlerën 204 000 Lekë si rimbursime të shpenzimeve të telefonit të përfituara nga statusi i Deputetit për periudhën Dhjetor 2017-Nëntor 2018.
4) Të ardhura në vlerën 56 000 Lekë si honorare nga mbledhjet e komisioneve parlamentare të përfituara nga statusi i Deputetit për periudhën Dhjetor 2017-Nëntor 2018.
5) Të ardhura në vlerën 827 750 Lekë nga dietat brenda vendit, të përfituara nga statusi i Deputetit për periudhën Dhjetor 2017-Nëntor 2018.
6) Të ardhura në vlerën 357 000 Lekë si rimbrursim të shpenzimeve të qirasë së banimit të përfituara nga statusi i Deputetit për periudhën Dhjetor 2017-Nëntor 2018.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Pronare 100% e një makine të tipit BMW, vit prodhimi 2005, të blerë në Gjermani në vlerën 3 000 Euro.
2) Kredi bankare të marrë në një bankë të nivelit të dytë në 10.01.2018 për blerje makine, vlera 900 000 Lekë, me afat shlyerje 2 vite (deri në 10.01.2020.), me normë bazë interesi 9% dhe me këst mujor 41 650 Lekë. Gjendja e detyrimit të mbetur për tu shlyer në 31 Dhjetor 2018 është 510 437.52 Lekë.
3) Gjendja e detyrimit të kartës së kreditit me limit shume 100 000 lekë të hapur në 16.01.2018 është 55 862.21 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Shpenzuar shuma 3 000 Euro për blerjen e makinës BMW në Gjermani.