Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga si Deputete e Kuvendit të Shqipërisë për periudhën Dhjetor 2017-Nëntor 2018, shuma 1 175 832 Lekë.
2) Të ardhura në vlerën 440 000 Lekë si rimbursime të shpenzimeve të karburantit të përfituara nga statusi i Deputetit për periudhën Dhjetor 2017-Nëntor 2018.
3) Të ardhura në vlerën 204 000 Lekë si rimbursime të shpenzimeve të telefonit të përfituara nga statusi i Deputetit për periudhën Dhjetor 2017-Nëntor 2018.
4) Të ardhura në vlerën 56 000 Lekë si honorare nga mbledhjet e komisioneve parlamentare të përfituara nga statusi i Deputetit për periudhën Dhjetor 2017-Nëntor 2018.
5) Të ardhura në vlerën 827 750 Lekë nga dietat brenda vendit, të përfituara nga statusi i Deputetit për periudhën Dhjetor 2017-Nëntor 2018.
6) Të ardhura në vlerën 357 000 Lekë si rimbrursim të shpenzimeve të qirasë së banimit të përfituara nga statusi i Deputetit për periudhën Dhjetor 2017-Nëntor 2018.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Pronare 100% e një makine të tipit BMW, vit prodhimi 2005, të blerë në Gjermani në vlerën 3 000 Euro.
2) Kredi bankare të marrë në një bankë të nivelit të dytë në 10.01.2018 për blerje makine, vlera 900 000 Lekë, me afat shlyerje 2 vite (deri në 10.01.2020.), me normë bazë interesi 9% dhe me këst mujor 41 650 Lekë. Gjendja e detyrimit të mbetur për tu shlyer në 31 Dhjetor 2018 është 510 437.52 Lekë.
3) Gjendja e detyrimit të kartës së kreditit me limit shume 100 000 lekë të hapur në 16.01.2018 është 55 862.21 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Shpenzuar shuma 3 000 Euro për blerjen e makinës BMW në Gjermani.