Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura neto në vlerën 922 620 Lekë nga paga si Kryetare e Bashkisë Patos për vitin 2019.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
1) Të ardhura në vlerën 0.45 Dollarë nga interesat bankare të depozitës.
2) Të ardhura në vlerën 15.54 Dollarë nga interesat bankare të depozitës.
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, Z. Mersin Balilaj, të ardhura në vlerën 806 530 Lekë nga paga si punonjës i Kompanisë Albpetrol Sh.a.
2) Bashkëshorti, Z. Mersin Balilaj, të ardhura në vlerën 334 730 Lekë nga aktiviteti privat.
3) Bashkëshorti, Z. Mersin Balilaj, të ardhura në vlerën 798 200 Lekë nga prodhimtaria bujqësore “Lajthi” për vitin 2015.
4) Vajza, Fjoralba Balilaj, të ardhura neto në vlerën 497 592 Lekë nga paga si Specialiste në Drejtorinë Rajonale të Mjedisit, Qarku Fier.
5) Djali, Z. Loris Balilaj, të ardhura në vlerën 5 009 Euro si bursë të përfituar nga Programi Erasmus pranë Universitetit Teknik Cluj-Napoca, Rumani, periudha 08.10.2018-26.07.2019.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Llogari investimesh me gjendje 630 000 Lekë, me numër kuote 415.1486 pranë një bankë të nivelit të dytë të hapur në 04.07.2019 me burim të ardhura nga paga dhe interesat.
2) Bashkëshorti, Z. Mersin Balilaj, llogari investimesh me gjendje 1 837 000 Lekë, me numër kuote 1308.8913 në një bankë të nivelit të dytë të deklaruar në deklaratën e vitit 2017.
3) Bashkëshorti, Z. Mersin Balilaj, në datë 03.05.2019 ka investuar shumën 997 000 Lekë në blerjen e kuotave të tjera (numër 653.
0951) në Llogarinë e Investimeve. Burimi i të ardhurave është nga kultivimi i lajthive ndër vite (prodhimi bujqësor), të depozituara në një llogari bankare të Personit Fizik të deklaruar më parë.
4) Bashkëshorti, Z. Mersin Balilaj, nxjerrë jashtë përdorimit automjetin e markës ISUZU.
5) Vajza, Fjoralba Balilaj, kartë krediti pranë një banke të nivelit, për të cilën është shlyer detyrimi në shumën 14 812 Lekë dhe ka mbetur gjendja e palikuiduar 1 268.85 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 630 000 Lekë për investimin në kuota në një Llogari Invesimesh (451.1486 numër kuota).
2) Bashkëshorti, Z. Mersin Balilaj, shpenzuar shumën 997 000 Lekë për investimin në kuotat të reja në Llogarinë e Invesimeve (653.0951 numër kuota).
3) Vajza, Fjoralba Balilaj, shpenzuar shumën 14 812 Lekë si shlyerje të detyrimit të kartës së kreditit.