Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura neto në vlerën 922 620 Lekë nga paga si Kryetare e Bashkisë Patos për vitin 2019.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interests
1) Të ardhura në vlerën 0.45 Dollarë nga interesat bankare të depozitës.
2) Të ardhura në vlerën 15.54 Dollarë nga interesat bankare të depozitës.
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshorti, Z. Mersin Balilaj, të ardhura në vlerën 806 530 Lekë nga paga si punonjës i Kompanisë Albpetrol Sh.a.
2) Bashkëshorti, Z. Mersin Balilaj, të ardhura në vlerën 334 730 Lekë nga aktiviteti privat.
3) Bashkëshorti, Z. Mersin Balilaj, të ardhura në vlerën 798 200 Lekë nga prodhimtaria bujqësore “Lajthi” për vitin 2015.
4) Vajza, Fjoralba Balilaj, të ardhura neto në vlerën 497 592 Lekë nga paga si Specialiste në Drejtorinë Rajonale të Mjedisit, Qarku Fier.
5) Djali, Z. Loris Balilaj, të ardhura në vlerën 5 009 Euro si bursë të përfituar nga Programi Erasmus pranë Universitetit Teknik Cluj-Napoca, Rumani, periudha 08.10.2018-26.07.2019.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Llogari investimesh me gjendje 630 000 Lekë, me numër kuote 415.1486 pranë një bankë të nivelit të dytë të hapur në 04.07.2019 me burim të ardhura nga paga dhe interesat.
2) Bashkëshorti, Z. Mersin Balilaj, llogari investimesh me gjendje 1 837 000 Lekë, me numër kuote 1308.8913 në një bankë të nivelit të dytë të deklaruar në deklaratën e vitit 2017.
3) Bashkëshorti, Z. Mersin Balilaj, në datë 03.05.2019 ka investuar shumën 997 000 Lekë në blerjen e kuotave të tjera (numër 653.
0951) në Llogarinë e Investimeve. Burimi i të ardhurave është nga kultivimi i lajthive ndër vite (prodhimi bujqësor), të depozituara në një llogari bankare të Personit Fizik të deklaruar më parë.
4) Bashkëshorti, Z. Mersin Balilaj, nxjerrë jashtë përdorimit automjetin e markës ISUZU.
5) Vajza, Fjoralba Balilaj, kartë krediti pranë një banke të nivelit, për të cilën është shlyer detyrimi në shumën 14 812 Lekë dhe ka mbetur gjendja e palikuiduar 1 268.85 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 630 000 Lekë për investimin në kuota në një Llogari Invesimesh (451.1486 numër kuota).
2) Bashkëshorti, Z. Mersin Balilaj, shpenzuar shumën 997 000 Lekë për investimin në kuotat të reja në Llogarinë e Invesimeve (653.0951 numër kuota).
3) Vajza, Fjoralba Balilaj, shpenzuar shumën 14 812 Lekë si shlyerje të detyrimit të kartës së kreditit.