Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura neto me vlerë 790 815 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Skrapar.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, të ardhura të vitit me vlerë 365 160 Lekë nga paga pranë Ujësjellës Kanalizime Sh.a Skrapar.
2) I biri Z. Klajdi Spahiu, të ardhura me vlerë 1 030 263 Lekë nga paga si Specialist i parë në Drejtorinë e Hidrokarbureve, AKBN.
3) E bija Znj. Brisilda Celibashi, të ardhura me vlerë 2 418 847 Lekë nga paga si Inxhiniere e Nivelit I pranë shoqërisë Albkontrol, Sektori CNS Drejtoria e Sistemeve, Divizioni Teknik.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) I biri Z. Klajdi Spahiu, shitje e apartamentit me vlerë 60 000 Euro dhe sipërfaqe 90,7 m2 sipas kontratës së shitjes me datë 15.11.2017.
2) I biri Z. Klajdi Spahiu, revokim i kontratës me vlerë 2 000 Euro për shitjen e mjetit tip Smart CDI 451 me datë 28.12.2013.
3) E bija Znj. Brisilda Celibashi, shitje e automjetit tip Mercedes Benz me vlerë 320 000 Lekë, sipas kontratës së shitjes me datë 21.09.2017.
4) E bija Znj. Brisilda Celibashi ka mbyllur kredinë pranë Intesa San Paolo në Dhjetor 2017.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc
Bashkëshortja ka shlyer shumën prej 297 255,39 Lekë për kredinë me vlerë 500 000 Lekë marrë në datë 22.04.2016 pranë Credins Bank. Gjendja e detryimit në 31 Dhjetor 2017 është 44 746,37 Lekë.