Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura neto me vlerë 790 815 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Skrapar.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, të ardhura të vitit me vlerë 365 160 Lekë nga paga pranë Ujësjellës Kanalizime Sh.a Skrapar.
2) I biri Z. Klajdi Spahiu, të ardhura me vlerë 1 030 263 Lekë nga paga si Specialist i parë në Drejtorinë e Hidrokarbureve, AKBN.
3) E bija Znj. Brisilda Celibashi, të ardhura me vlerë 2 418 847 Lekë nga paga si Inxhiniere e Nivelit I pranë shoqërisë Albkontrol, Sektori CNS Drejtoria e Sistemeve, Divizioni Teknik.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) I biri Z. Klajdi Spahiu, shitje e apartamentit me vlerë 60 000 Euro dhe sipërfaqe 90,7 m2 sipas kontratës së shitjes me datë 15.11.2017.
2) I biri Z. Klajdi Spahiu, revokim i kontratës me vlerë 2 000 Euro për shitjen e mjetit tip Smart CDI 451 me datë 28.12.2013.
3) E bija Znj. Brisilda Celibashi, shitje e automjetit tip Mercedes Benz me vlerë 320 000 Lekë, sipas kontratës së shitjes me datë 21.09.2017.
4) E bija Znj. Brisilda Celibashi ka mbyllur kredinë pranë Intesa San Paolo në Dhjetor 2017.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc
Bashkëshortja ka shlyer shumën prej 297 255,39 Lekë për kredinë me vlerë 500 000 Lekë marrë në datë 22.04.2016 pranë Credins Bank. Gjendja e detryimit në 31 Dhjetor 2017 është 44 746,37 Lekë.