Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura në vlerën 1 769 154 Lekë nga paga si Prokurore e Përgjithshme në vitin 2018.
2) Të ardhura në vlerën 271 150 Lekë si rimbursim i qiramarrjes së banesës sipas VKM-së Nr.47 datë 31.01.2018.
3) Të ardhura në vlerën 1 280 Euro si dieta për shërbime të realizuar jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë në funksion të detyrës të Prokurores së Përgjithshme.
4) Të ardhura në vlerën 553 176 Lekë si rimbursim të shpenzimeve të telefonisë për vitin 2018.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, Z. Erin Çaku, të ardhura në vlerën 33 192 Lekë nga paga si oficer i policisë gjyqësore në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Lezhë.
2) Bashkëshorti, Z. Erin Çaku, të ardhura në vlerën 885 284 Lekë nga paga si oficer i policisë gjyqësore në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Shkodër.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Llogari rrjedhëse me gjendje – 241 207.09 Lekë (gjendje debitore) në datën 31.12.2018.
2) Bashkëshorti, Z.Erin Çaku, llogari rrjedhëse me gjendje – 73 537.25 Lekë (gjendje debitore) në datën 31.12.2018.
3) Bashkëshortët kanë kredi bankare të marrë në datën 03.04.2015 në shumën 2 700 000 Lekë, me afat 7 vite (03.04.2015-17.08.
2022), me normë interesi 5.27%, me këst mujor mesatar 37 000 Lekë me qëllim mbylljen e një kredie ekzistuese (të marrë për blerje shtëpi) dhe kalimin e kredisë për shtëpi në një bankë tjetër të nivelit të dytë. Detyrimi i likuiduar, 432 982.96 Lekë ndërsa gjendja e mbetur e detyrimit të pashlyer është 1 461 049.76 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Bashkëshortët kanë shpenzuar për vitin 2018 shumën 432 982.68 Lekë si shlyerje të principalit dhe interesave të kredisë bankare të marrë në 03.04.2015 në vlerën 2 700 000 Lekë me qëllim mbyllje të një kredie ekzistuese (për blerje shtëpi).