Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura në vlerën 1 769 154 Lekë nga paga si Prokurore e Përgjithshme në vitin 2018.
2) Të ardhura në vlerën 271 150 Lekë si rimbursim i qiramarrjes së banesës sipas VKM-së Nr.47 datë 31.01.2018.
3) Të ardhura në vlerën 1 280 Euro si dieta për shërbime të realizuar jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë në funksion të detyrës të Prokurores së Përgjithshme.
4) Të ardhura në vlerën 553 176 Lekë si rimbursim të shpenzimeve të telefonisë për vitin 2018.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshorti, Z. Erin Çaku, të ardhura në vlerën 33 192 Lekë nga paga si oficer i policisë gjyqësore në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Lezhë.
2) Bashkëshorti, Z. Erin Çaku, të ardhura në vlerën 885 284 Lekë nga paga si oficer i policisë gjyqësore në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Shkodër.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Llogari rrjedhëse me gjendje – 241 207.09 Lekë (gjendje debitore) në datën 31.12.2018.
2) Bashkëshorti, Z.Erin Çaku, llogari rrjedhëse me gjendje – 73 537.25 Lekë (gjendje debitore) në datën 31.12.2018.
3) Bashkëshortët kanë kredi bankare të marrë në datën 03.04.2015 në shumën 2 700 000 Lekë, me afat 7 vite (03.04.2015-17.08.
2022), me normë interesi 5.27%, me këst mujor mesatar 37 000 Lekë me qëllim mbylljen e një kredie ekzistuese (të marrë për blerje shtëpi) dhe kalimin e kredisë për shtëpi në një bankë tjetër të nivelit të dytë. Detyrimi i likuiduar, 432 982.96 Lekë ndërsa gjendja e mbetur e detyrimit të pashlyer është 1 461 049.76 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Bashkëshortët kanë shpenzuar për vitin 2018 shumën 432 982.68 Lekë si shlyerje të principalit dhe interesave të kredisë bankare të marrë në 03.04.2015 në vlerën 2 700 000 Lekë me qëllim mbyllje të një kredie ekzistuese (për blerje shtëpi).