Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga neto për vitin 2016 janë në vlerën 971 748 lekë, (bruto pagë mujore është 104 856 lekë), kjo është paga si gjyqtare stazhiere në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Të ardhura nga Bonuse
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
Të ardhura Qiradhënie
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja në llogari pranë Raiffesen Bank në datën 31 dhjetor 2016 është 0 Lekë.
2) Detyrim në vlerën 79 941 lekë në formë Overdraft Bankar.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Deklarohen shpenzime të shlyera të vitit, për pagesë qiramarrje. Kësti mujor 6 000 lekë. Qiradhënie pa kontratë, marrëveshje gojore mes palëve.