Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga neto për vitin 2016 janë në vlerën 971 748 lekë, (bruto pagë mujore është 104 856 lekë), kjo është paga si gjyqtare stazhiere në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Incomes from Bonuses
Incomes from Advisor / Member of Boards
Incomes from bank interests
Incomes from Rent
Incomes from Businesses and Entrepreneurship
Incomes from Shares
Incomes from Publications and Copyright
Incomes from Heritage Rights
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
Payments received for obligations from third parties
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja në llogari pranë Raiffesen Bank në datën 31 dhjetor 2016 është 0 Lekë.
2) Detyrim në vlerën 79 941 lekë në formë Overdraft Bankar.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Deklarohen shpenzime të shlyera të vitit, për pagesë qiramarrje. Kësti mujor 6 000 lekë. Qiradhënie pa kontratë, marrëveshje gojore mes palëve.