Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2013
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga dhe shpërblime si Kryetar Bashkie 2 528 850 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Kola: të ardhurat nga paga 314 215 lekë.
2) Të ardhura nga paga dhe shpërblime të Z. Ranuar Kolaj 502 259 lekë.
3) Të ardhura nga paga dhe shpërblime të bashkëshortes së Z. Ranuar Kolaj 501 030 lekë.
4) Të ardhura nga puna e Z. Viorel Kolaj 62 700 lekë.
5) Të ardhura nga aktiviteti privat i Z. Viorel Kolaj 1 800 000 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion100%
Të tjeraNuk ka


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2013
expenseDesc

1) Investim në ndërtimin e një kalçetoje nga Z. Viorel Kolaj, me vlerë 10 000 000 lekë me bashkëfinancim, ku pjesëmarrja në investim është në masën 20%.