Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë për periudhën 01.01.2018-31.12.2018, shuma 1 335 462 Lekë.
2) E ardhura 204 000 Lekë nga Kuvendi i Shqipërisë, për rimbursimin e shpenzimeve të telefonisë celulare.
3) Të ardhurat nga Kuvendi i Shqipërisë për rimbursimin e shpenzimeve të karburantit janë në vlerën 330 176 Lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, të ardhura nga paga si Drejtore Programesh në EWCP, 32 705 Euro.
2) Bashkëshortja të ardhura në vlerën 22 664 Euro rikalkulimi i detyrimeve tatimore gjatë 2014 - 2018 mbi pagën nga punësimi si Drejtore Programesh në EWCP.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjeraNuk ka


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Nuk ka