Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë për periudhën 01.01.2018-31.12.2018, shuma 1 335 462 Lekë.
2) E ardhura 204 000 Lekë nga Kuvendi i Shqipërisë, për rimbursimin e shpenzimeve të telefonisë celulare.
3) Të ardhurat nga Kuvendi i Shqipërisë për rimbursimin e shpenzimeve të karburantit janë në vlerën 330 176 Lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, të ardhura nga paga si Drejtore Programesh në EWCP, 32 705 Euro.
2) Bashkëshortja të ardhura në vlerën 22 664 Euro rikalkulimi i detyrimeve tatimore gjatë 2014 - 2018 mbi pagën nga punësimi si Drejtore Programesh në EWCP.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
OthersNuk ka


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Nuk ka