Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura neto nga paga si Sekretar i Përgjithshëm i Këshillit të Ministrave, 1 321 080 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
1) Të ardhura neto nga pjesëmarrja si nënkryetar në Bordin Drejtues të INSIG, 191 250 lekë.
2) Të ardhura neto nga pjesëmarrja si anëtar i Bordit Drejtues të Autoritetit të Aviacionit Civil, 211 905 lekë,
3) Të ardhura neto nga pjesëmarrja si anëtar i Këshillit Drejtues të AKBN-së, 110 160 lekë.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, Znj. Monika Agaçi, të ardhura nga puna si këshilltare e drejtorit të bankës Credins, 1 585 510 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë bankare në bankën Mediolanum, llogari përmes të cilës paguhet kredia në institutin financiar Mediolanum, pakësuar me - 1 407.85 euro.
2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me - 33 691 euro.
3) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 140 711.89 lekë.
4) Gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me - 7 954 euro.
5) Gjendja e depozitës në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 430.88 lekë.
6) Kredi bankare për blerje apartamenti marrë në institutin financiar UniCredit në dt. 30.11.2004. Detyrimi i shlyer, 9 195.74 euro, detyrimi mbetur i pashlyer, 105 490 euro.
7) Bashkëshortja, Znj. Monika Agaçi, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 1 083 198.66 lekë.
8) Bashkëshortja, Znj. Monika Agaçi, gjendja e depozitës bankare, e përbashkët me nënën, 50 % secila, shtuar me 1 275.51 euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Shpenzime për larjen e huasë marrë te prindi i bashkëshortes, shlyer plotësisht, vlera 25 000 euro.