Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura neto nga paga si Sekretar i Përgjithshëm i Këshillit të Ministrave, 1 321 080 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of Boards
1) Të ardhura neto nga pjesëmarrja si nënkryetar në Bordin Drejtues të INSIG, 191 250 lekë.
2) Të ardhura neto nga pjesëmarrja si anëtar i Bordit Drejtues të Autoritetit të Aviacionit Civil, 211 905 lekë,
3) Të ardhura neto nga pjesëmarrja si anëtar i Këshillit Drejtues të AKBN-së, 110 160 lekë.
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, Znj. Monika Agaçi, të ardhura nga puna si këshilltare e drejtorit të bankës Credins, 1 585 510 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja e llogarisë bankare në bankën Mediolanum, llogari përmes të cilës paguhet kredia në institutin financiar Mediolanum, pakësuar me - 1 407.85 euro.
2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me - 33 691 euro.
3) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 140 711.89 lekë.
4) Gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me - 7 954 euro.
5) Gjendja e depozitës në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 430.88 lekë.
6) Kredi bankare për blerje apartamenti marrë në institutin financiar UniCredit në dt. 30.11.2004. Detyrimi i shlyer, 9 195.74 euro, detyrimi mbetur i pashlyer, 105 490 euro.
7) Bashkëshortja, Znj. Monika Agaçi, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 1 083 198.66 lekë.
8) Bashkëshortja, Znj. Monika Agaçi, gjendja e depozitës bankare, e përbashkët me nënën, 50 % secila, shtuar me 1 275.51 euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Shpenzime për larjen e huasë marrë te prindi i bashkëshortes, shlyer plotësisht, vlera 25 000 euro.