Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura neto mujore në vlerën 74 900 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Has.
2) Të ardhura neto në vlerën 170 Euro si pension Veterani Kosovë (bonus).
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, Znj. Fluturije Morina, të ardhura në vlerën 170 Euro si pension Veterani Kosovë që nga muaji Maj 2017.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Llogari bankare me gjendje 688 699 Lekë në 21.02.2020.
2) Llogari bankare me gjendje minus 32 Euro në 21.02.2020.
3) Llogari bankare me gjendje 19.66 Pound në 21.02.2020.
4) Pronar 100% të pasurisë së paluajtshme, njësi shërbimi me sipërfaqe 109 m2, të dhuruar nga vëllai dhe të rivlerësuar me çmimin referencë në vlerën 4 057 000 Lekë.
5) Pronar 100% të pasurisë së paluajtshme, tokë truall me sipërfaqe 1 945 m2 të përfituar si dhuratë nga një subjekt tjetër dhe të rivlerësuar me çmimin referencë në vlerën 2 352 000 Lekë.
6) Bashkëshortja, Znj. Fluturije Morina, llogari bankare me gjendje 1 751 Lekë në 21.02.2020.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Nuk ka