Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura neto mujore në vlerën 74 900 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Has.
2) Të ardhura neto në vlerën 170 Euro si pension Veterani Kosovë (bonus).
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, Znj. Fluturije Morina, të ardhura në vlerën 170 Euro si pension Veterani Kosovë që nga muaji Maj 2017.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Llogari bankare me gjendje 688 699 Lekë në 21.02.2020.
2) Llogari bankare me gjendje minus 32 Euro në 21.02.2020.
3) Llogari bankare me gjendje 19.66 Pound në 21.02.2020.
4) Pronar 100% të pasurisë së paluajtshme, njësi shërbimi me sipërfaqe 109 m2, të dhuruar nga vëllai dhe të rivlerësuar me çmimin referencë në vlerën 4 057 000 Lekë.
5) Pronar 100% të pasurisë së paluajtshme, tokë truall me sipërfaqe 1 945 m2 të përfituar si dhuratë nga një subjekt tjetër dhe të rivlerësuar me çmimin referencë në vlerën 2 352 000 Lekë.
6) Bashkëshortja, Znj. Fluturije Morina, llogari bankare me gjendje 1 751 Lekë në 21.02.2020.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Nuk ka