Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRA

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura neto mujore në vlerën 66 581 nga paga si Kryetar i Bashkisë Konispol.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale
1) Bashkëshortët, të ardhura në vlerën 1 600 023 Lekë nga aktiviteti bujqësor (shitje mandarina).
2) Bashkëshortët, të ardhura në vlerën 700 000 Lekë nga aktiviteti bujqësor (shitje ullinj).
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, të ardhura neto mujore në vlerën 108 832 Lekë nga paga si Drejtoreshë e Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Bashkia Tiranë.
2) Bashkëshortja, të ardhura neto në vlerën 46 124 Lekë nga paga si pedagoge e jashtme në Fakultetin e Shkencave Sociale për vitin 2019.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Depozitë bankare me gjendje 1 500 000 Lekë me burim të ardhura nga shitja e automjetit në pronësi të përbashkët të bashkëshortëve, të pandryshuar nga viti 2018. Shitja është bërë në vitin 2017 por janë depozituar fondet në llogari në 2018.
2) Obligacione pranë një banke të nivelit të dytë me vlerë 1 598 600 Lekë.
3) Truall me sipërfaqe 296 m2 në Sarandë të përfituar në bazë të Vendimit të Bashkisë Sarandë por të përfunduar si proçedurë dhe të çertifikuar në 10.12.2019.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Nuk ka