Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRA

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura neto mujore në vlerën 66 581 nga paga si Kryetar i Bashkisë Konispol.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and Entrepreneurship
1) Bashkëshortët, të ardhura në vlerën 1 600 023 Lekë nga aktiviteti bujqësor (shitje mandarina).
2) Bashkëshortët, të ardhura në vlerën 700 000 Lekë nga aktiviteti bujqësor (shitje ullinj).
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, të ardhura neto mujore në vlerën 108 832 Lekë nga paga si Drejtoreshë e Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, Bashkia Tiranë.
2) Bashkëshortja, të ardhura neto në vlerën 46 124 Lekë nga paga si pedagoge e jashtme në Fakultetin e Shkencave Sociale për vitin 2019.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Depozitë bankare me gjendje 1 500 000 Lekë me burim të ardhura nga shitja e automjetit në pronësi të përbashkët të bashkëshortëve, të pandryshuar nga viti 2018. Shitja është bërë në vitin 2017 por janë depozituar fondet në llogari në 2018.
2) Obligacione pranë një banke të nivelit të dytë me vlerë 1 598 600 Lekë.
3) Truall me sipërfaqe 296 m2 në Sarandë të përfituar në bazë të Vendimit të Bashkisë Sarandë por të përfunduar si proçedurë dhe të çertifikuar në 10.12.2019.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Nuk ka