Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020

Notice: Undefined index: Option" in /home/spending/application/views/scripts/moneypower/view.phtml on line 466
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1)Të ardhura neto 1 570 352 Lekë nga paga si Ministre e Drejtësisë. Nga të cilat janë 196 296 Leke të derdhura në Fondin AntiCovid.
2) Të ardhura 3 000 Lekë nga dietat brenda vendit si Ministre e Drejtësisë.
3) Të ardhura 160 Euro nga dietat jashtë vendit si Ministre e Drejtësisë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
1) Të ardhura neto 46 200 Lekë nga pjesëmarrja në mbledhjet e KKT për vitin 2020.
2) Të ardhura neto 34 000 Lekë nga Shkolla e Magjistraturës për vitin 2020.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, Z. Irvelin Gjonaj, 840 696 Lekë të ardhura neto nga paga si Inspektor Auditi pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve.
2) Bashkëshorti, Z. Irvelin Gjonaj, 206 000 Lekë të ardhura nga dieta brenda vendit si Inspektor Auditi pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve Tiranë.
3) Bashkëshorti, Z. Irvelin Gjonaj, të ardhura 685 990 Lekë nga dëmshpërblimi i ekzekutimit në dt 17 Korrik 2020 të vendimit të Gjykatës të dt 25 Maj 2016.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksionNuk ka
Të tjera
1) Pakësim me 61 158 Lekë në llogarinë rrjedhëse bankare në një bankë të nivelit të dytë.
2) Pakësim me 1 094.87 Euro në llogarinë rrjedhëse në Euro në një bankë të nivelit të dytë.
3) Pakësim me 1 785,03 Lekë në llogarinë rrjedhëse në Lekë në një bankë të nivelit të dytë.
4) Gjendje 199.43 Euro në depozitën pa afat në një bankë të nivelit të dytë.
5) Bashkëshorti, Z. Irvelin Gjonaj, pakësim 12,2 Euro në llogarinë bankare në Euro në një bankë të nivelit të dytë. Gjendje 10 005.12 Euro në fund të vitit. Burimi i të ardhurave të llogarisë shitja e kuotave të shoqërisë "23 Option" shpk në bazë të kontratës së datës 28 Korrik 2017.
6) Bashkëshorti, Z. Irvelin Gjonaj, pakësim me 316 022.3 Lekë llogaria rrjedhëse në Lekë në një bankë të nivelit të dytë. Gjendje 2 791.75 Lekë në fund të vitit.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2020
expenseDesc

1) Derdhur 196 296 Lekë nga paga për Fondin e anti COVID 19
2) Derdhur 30 800 Lekë nga të ardhurat nga pjesëmarrja në KKt për Fondin anti COVID 19