Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020

Notice: Undefined index: Option" in /home/spending/application/views/scripts/moneypower/view.phtml on line 455
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations1. Të ardhura neto 1 570 352 Lekë nga paga si Ministre e Drejtësisë. Nga të cilat janë 196 296 Leke të derdhura në Fondin AntiCovid. 2. Të ardhura 3 000 Lekë nga dietat brenda vendit si Ministre e Drejtësisë. 3. Të ardhura 160 Euro nga dietat jashtë vendit si Ministre e Drejtësisë.
Incomes from Bonuses
Incomes from Advisor / Member of Boards1. Të ardhura neto 46 200 Lekë nga pjesëmarrja në mbledhjet e KKT për vitin 2020. 2. Të ardhura neto 34 000 Lekë nga Shkolla e Magjistraturës për vitin 2020.
Incomes from bank interests
Incomes from Rent
Incomes from Businesses and Entrepreneurship
Incomes from Shares
Incomes from Publications and Copyright
Incomes from Heritage Rights
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate1. Bashkëshorti, Z. Irvelin Gjonaj, 840 696 Lekë të ardhura neto nga paga si Inspektor Auditi pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve. 2. Bashkëshorti, Z. Irvelin Gjonaj, 206 000 Lekë të ardhura nga dieta brenda vendit si Inspektor Auditi pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve Tiranë. 3. Bashkëshorti, Z. Irvelin Gjonaj, të ardhura 685 990 Lekë nga dëmshpërblimi i ekzekutimit në dt 17 Korrik 2020 të vendimit të Gjykatës të dt 25 Maj 2016.
Payments received for obligations from third parties
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others 1. Pakësim me 61 158 Lekë në llogarinë rrjedhëse bankare në një bankë të nivelit të dytë. 2. Pakësim me 1 094.87 Euro në llogarinë rrjedhëse në Euro në një bankë të nivelit të dytë. 3. Pakësim me 1 785,03 Lekë në llogarinë rrjedhëse në Lekë në një bankë të nivelit të dytë. 4. Gjendje 199.43 Euro në depozitën pa afat në një bankë të nivelit të dytë. 5. Bashkëshorti, Z. Irvelin Gjonaj, pakësim 12,2 Euro në llogarinë bankare në Euro në një bankë të nivelit të dytë. Gjendje 10 005.12 Euro në fund të vitit. Burimi i të ardhurave të llogarisë shitja e kuotave të shoqërisë "23 Option" shpk në bazë të kontratës së datës 28 Korrik 2017. 6. Bashkëshorti, Z. Irvelin Gjonaj, pakësim me 316 022.3 Lekë llogaria rrjedhëse në Lekë në një bankë të nivelit të dytë. Gjendje 2 791.75 Lekë në fund të vitit.