Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga nga puna në Kryeministri, 1 079 342 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjeraNuk ka


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc

1) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, shuma e shlyer 111 996 lekë. Detyrimi mbetur pa shlyer 0.
2) Overdraft në një bankë të nivelit të dytë, shuma e shlyer 39 000 lekë. Shuma e mbetur pashlyer, 39 000 lekë.
3) Kredi në një bankë të nivelit të dytë, shuma e shlyer 286 400 lekë. Detyrimi i mbetur pa shlyer, 1 399 705 lekë.